CITY COMBO KINDLUSTUS

Juhtumi teavitus

JUHTUMI ANDMED

Juhtumi asjaolud*

VIGASTATUD ISIKU ANDMED

KINDLUSTUSJUHTUMI PUHUL PALUN TEHA KINDLUSTUSE VÄLJAMAKSE

LISADOKUMENDID

Ühe lisatud dokumendi suurus ei tohi ületada 5MB ja kõik dokumendid kokku ei tohi ületada 30MB. Lubatud dokumendi tüübid: pdf, jpg, doc, xls, zip, 7z, bmp, png.

Lisa dokumendid (kulutusi tõendavad dokumendid, ravidokumendid, fotod kahjustustest)

KAHJUST TEATAJA ANDMED