Korduma kippuvad
küsimused

CITY COMBO

KAS KINDLUSTUS KATAB JUHTUMI, KUI LÕHUN OMA SÕIDUVAHENDI TEEL OLEVASSE AUKU SÕITMISEL?

Jah. Maksame kindlustushüvitist siis, kui kahju saab kindlustatud sõiduvahend ehk katame kahjud, mis on põhjustatud kokkupõrkest teise jalgratta, sõiduki, takistuse, jalakäija, looma, augu või muu esemega.

KAS KINDLUSTUS KATAB JUHTUMI, KUI MA OMA SÕIDUVAHENDIGA KELLEGI TEISE VARA KAHJUSTAN?

Jah, oled selliste juhtumite vastu kindlustatud.

KAS KINDLUSTUS KATAB JUHTUMI, KUI MA KUKUN OMA SÕIDUVAHENDILT, SAAN TRAUMA JA VAJAN ARSTIABI?

Jah, Balcia kindlustus katab isiku vigastused, kui need saadi kindlustatud sõiduvahendi kasutamisel.

KAS KINDLUSTUS KATAB JUHTUMI, KUI MA OMA SÕIDUVAHENDIGA KELLEGILE (INIMENE VÕI LOOM) OTSA SÕIDAN?

Jah, oled selliste juhtumite vastu kindlustatud.
Maksame kahjutasu kolmandatele isikutele, kellele oled kindlustatud sõiduvahendiga otsa sõites kahju tekitanud: 

  • -kahjud kolmanda isiku elule või tervisele
  • -kahjud kolmanda isiku varale
KAS KINDLUSTUS KATAB JUHTUMI, KUI MINU LAPS VÕI LÄHEDANE SÕIDAB MINU KINDLUSTATUD SÕIDUVAHENDIGA JA SATUB ÕNNETUSSE?

Jah, meie kindlustus kompenseerib kindlustatud sõiduvahendi kahjud.

KAS KINDLUSTUS KATAB JUHTUMI, KUI MINU LAPS VÕI LÄHEDANE SÕIDAB MINU KINDLUSTATUD SÕIDUVAHENDIGA JA SATUB ÕNNETUSSE?

Jah, meie kindlustus kompenseerib kindlustatud sõiduvahendi kahjud.

KAS KINDLUSTUS KATAB JUHTUMI, KUI MINU SÕIDUVAHEND VARASTATAKSE MINU HOOVIST, TREPIKOJAST, MAJAST VÕI KORTERIST?

Meie kindlustus katab sõiduvahendi varguse või röövi, kui selle on toime pannud kolmandad isikud ebaseaduslikult:

  • -Sisenedes suletud ruumidesse selge sissemurdmise eesmärgiga – takistuste lõhkumise või ruumidesse volitamata juurdepääsu piiramiseks paigaldatud lukkude lõhkumise teel;
  • -lõhkudes, mehaaniliselt kahjustades või avades turvalukke, millega sõiduvahend on kinnitatud seisva, maapinna või hoonega ühendatud eseme külge.
KAS KINDLUSTUS KATAB JUHTUMI, KUI SÕIDU AJAL LÕHKEB REHV?

Jah. Maksame kindlustushüvitist siis, kui kahju saab kindlustatud sõiduvahend ehk katame kahjud, mis on põhjustatud kokkupõrkest teise jalgratta, sõiduki, takistuse, jalakäija, looma, augu või muu esemega.

MILLINE ON MAKSIMAALNE KIIRUS, MILLEGA SAAN SÕITA NII, ET KINDLUSTUS IKKA KATAKS KÕIK KAHJUD VÕI ÕNNETUSED?

Maksimaalne sõidukiirus sõltub teele ja vastavale sõidukile kehtivatest seadustest. Ehk tuleb järgida riigi ja tootja poolt määratud piirangut.

Kodu

KUI OLEN KINNISVARA KAASOMANIK, KAS SIIS ON MUL VAJA KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMISEKS KA KAASOMANIKU KIRJALIKKU NÕUSOLEKUT?

Ei, saad oma kodu ka ise kindlustada, selleks ei ole vaja kaasomaniku luba.

KAS VARAKINDLUSTUSE KAITSE KEHTIB KA REMONDI AJAL?

Jah, kui tegemist on remondi- või renoveerimistöödega, mis ei vaja ehitusluba.

KAS TSIVIILVASTUTUSKINDLUSTUSE JUHTUMITE PUHUL TULEB SAMUTI MAKSTA OMAVASTUTUSE TASU?

See sõltub valitud kindlustustingimustest. Kindlustuslepingu sõlmimisel saab valida ka variandi, et iga kahjujuhtumi omavastutuse suurus on 0 EUR.

KAS ÜÜRIKORTERIT SAAB KINDLUSTADA?

Jah, korterit või maja saab kindlustada ka siis, kui see on välja üüritud.

KAS VARAKINDLUSTUSE KAITSE KEHTIB KA SIIS, KUI OLEN PUHKUSE AJAL KODUST ÄRA?

Jah, kogu kindlustatud koju jäetud vara on kindlustatud ka puhkusel viibimise ajal.

KUIDAS SAAN HINNATA OMA KORTERI/MAJA VÄÄRTUST?

Kindlustuslepingu koostamisel pakume ise välja kindlustuslepingu summa, mida saad soovi korral ka ise muuta.  
! Sellisel juhul tuleb arvestada ohuga, et sinu vara on kindlustatud suuremale või väiksemale summale, kui su vara tegelikult väärt on."

MIS ON KODUKINDLUSTUSE PUHUL SUURENDATUD RISK?

Juhtudele, kui sinu kindlustatavas hoones ei elata püsivalt sees, see on ehitatud puidust ning sellel puuduvad tuletõrje ja suitsutuvastamise süsteemid.

KAS ON VÕIMALIK SÕLMIDA KINDLUSTUSLEPINGUT PIKEMAKS KUI 1 AASTA? NÄITEKS TERVEKS KODULEANU PERIOODIKS?

Kindlustuslepingut on võimalik maksimaalselt sõlmida 1 aastaks, kuid saadame selle lõppemisel alati uuendamise lepingu.

JUNIOR

KAS ON VÕIMALIK SÕLMIDA KINDLUSTUSLEPINGUT KA VÄHEMAKS KUI 1 AASTA?

Me soovitame osta kindlustust aastaseks perioodiks, kuid Sul on võimalus osta ka lühemaks perioodiks.

MILLE EEST OLEN JUNIOR KINDLUSTUSEGA KAITSTUD?

Junior kindlustus aitab rahaliste väljaminekute puhul, mis on seotud ravikulude, vigastuste ja luumurdudega.

KAS JUNIOR KINDLUSTUS KEHTIB KA SPORTIMISE PUHUL?

Jah, kõik spordialad on kaetud.

KUNI MILLISE ELUAASTANI SAAN JUNIOR KINDLUSTUST OSTA?

Junior kindlustust saab osta lastele, kes on alla 18. aastased.

KUIDAS KÄITUDA ÕNNETUSE KORRAL?

Kui on juhtunud vigastusega õnnetus, siis esmalt tuleb otsida arstiabi. Kindlustusega tuleks ühendust võtta vähemalt 24 tunni jooksul.

EXTREME

KAS ON VÕIMALIK SÕLMIDA KINDLUSTUSLEPINGUT KA VÄHEMAKS KUI 1 AASTA?

Jah, soovitame osta poliis aastaks, kuid saab ka lühemaks ajaperioodiks.

KUIDAS KÄITUDA ÕNNETUSE KORRAL?

Kui on juhtunud vigastusega õnnetus, siis esmalt tuleb otsida arstiabi. Kindlustusega tuleks ühendust võtta vähemalt 24 tunni jooksul.

KAS EXTREME KINDLUSTUS KEHTIB KA SPORTIMISE PUHUL?

Jah, kõik spordialad on kaetud.

MILLE EEST OLEN EXTREME KINDLUSTUSEGA KAITSTUD?

Extreme kindlustus aitab rahaliste väljaminekute puhul, mis on seotud ravikulude, vigastuste ja luumurdudega.

Õnnetus

KUIDAS KÄITUDA ÕNNETUSE KORRAL?

Kui on juhtunud vigastusega õnnetus, siis esmalt tuleb otsida arstiabi. Kindlustusega tuleks ühendust võtta vähemalt 24 tunni jooksul.

MIS ON KRIITILINE HAIGUS JA MIS KAHJUTASU MA SAADA VÕIN?

Kriitiline haigus on eluohtlik haigus nagu vähk, südamerabandus, insult. Sellistel juhtudel maksame välja ühekordse kindlustusmakse, mida saab kasutada enda äranägemise järgi (ravikuludeks, taastumiseks, kodu ümberehitamiseks jne).

MIDA TÄPSEMALT LOETAKSE VIGASTUSEKS?

Vigastus on näiteks põletushaav, põrutus, liigeste, luude, pehmete kudede või siseorganite vigastused.

MILLE EEST OLEN ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSEGA KAITSTUD?

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab rahaliste väljaminekute puhul, mis on seotud ravikulude, vigastuste ja luumurdudega.

KAS MIND SAAB KINDLUSTADA KA MINU TÖÖANDJA?

Jah. See on ka väga soovitatav siis, kui tegemist on tööga, millega kaasneb suurem risk füüsiliste vigastuse saamiseks.

MILLE JÄRGI MÄÄRATAKSE POLIISI MAKSUMUS?

See sõltub kindlustatud isikute arvust, vanusest, valitud kindlustusriskidest ja kindlustussummast.

Ikka veel

küsimusi?

Võta meiega ühendust! Oleme siin, et abistada!