KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE MENETLEMISE KORD

Kaebused ja ettepanekud

Teil on õigus esitada Balcia Insurance SE-le ettepanekuid või kaebusi seoses Balcia Insurance SE teenuste või teenindusega.

Ettepanekuid või kaebusi võib esitada Teile sobival viisil. Vastame Teile kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui olete eraldi märkinud, et te ei soovi vastust või eelistate muud vastuse saamise viisi.

Ettepanekuid või kaebusi võib esitada:

  • - e-posti teel aadressile info@balcia.ee;
  • - helistades numbril (+372) 5777 9090
  • - posti teel või Balcia Insurance SE Eesti filiaali kontoris aadressil Valukoja 10, Tallinn
  • - saates avalduse Balcia Insurance SE Eesti filiaali veebilehelt www.balcia.ee

  Ettepanek või kaebus peab sisaldama järgmisi andmeid:

     • - kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi (või ettevõtte nimi);
     • - kaebuse esitaja isikukood (või ettevõtte registri number)
     • - telefoninumber;
     • - e-posti või elukoha aadress (või juriidilise isiku nimi);
     • - juhtumi asjaolud ja sisu;
     • - eelistatud viisi vastuse saamiseks (kui eelistatud viisi pole märgitud, edastatakse vastus e-posti teel).

  Teie kaebusele vastatakse kirjalikult mõistliku aja jooksul, aga mitte hiljem kui 20 päeva jooksul kaebuse kättesaamisest. Vastamise aeg võib olla pikem, kui tegemist on keerulise juhtumiga ning see on kohaldatavate õigusaktide ja eeskirjade kohaselt lubatud.

  Vaidluste korral on Teil õigus pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni (Sõle 23a, 10614 Tallinn, info@ttja.ee), Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva lepitusorgani (Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, lepitus@eksl.ee,) või kohtu poole.