Kahjust teatamise avaldus

Sündmusest teavitamine

JUHTUMI ANDMED

Juhtumi asjaolud*

POLIISIOMANIKU ANDMED

KINDLUSTUSJUHTUMI PUHUL PALUN TEHA KINDLUSTUSE VÄLJAMAKSE

LISADOKUMENDID

Ühe dokumendi suurus ei või ületada 5MB ning kõikide dokumentide suurus ei või olla rohkem kui 30MB. Lubatud failitüübid: pdf, jpg, doc, xls, zip, 7z, bmp, png.

Lisa dokumendid (fotod kahjustustest, kolmandate isikute nõuded, muu)

Teavitaja andmed