REISIKINDLUSTUS

Juhtumist teatamine

JUHTUMI INFO

Juhtumi asjaolud*

INFO KINDLUSTATUD ISIKU KOHTA

Palun täpsusta, kas oled kindlustatud ka teiste kindlustusandjate juures või omad panga kindlustusega krediitkaarti?

KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL PALUN KANDA KINDLUSTUSHÜVITIS:


LISADOKUMENDID

Ühe dokumendi suurus ei või ületada 5MB ning kõikide dokumentide suurus ei või olla rohkem kui 30MB. Lubatud failitüübid: pdf, jpg, doc, xls, zip, 7z, bmp, png.

Lisa dokumendid (kulusid tõendavad dokumendid, ravikulud, kadunud pagasi tõend jne)

KAHJUST TEATAJA ANDMED